Přeměna odpadních vod ve vodu pitnou

Pomocí inovačních technologií odstraňování nečistot, dezinfekce a dekontaminace Veolia recykluje odpadní vodu a vdechuje jí nový život – vodu lze poté využít různými způsoby v průmyslu nebo i jako vodu pitnou.

 

Podpora opětovného využívání vyčištěných odpadních vod

Zdroje sladké vody se kapku po kapce vyčerpávají a voda je stále vzácnější. Především v důsledku populačního růstu neustále stoupá tlak na sladkovodní zdroje, které představují pouhá 2,5 % veškeré vody dostupné na planetě. Při řešení problémů souvisejících s nedostatkem vody musíme nejen jednat a provádět osvětu ve prospěch snižování spotřeby, ale je třeba i vyvíjet řešení umožňující opětovné využívání vyčištěných odpadních vod.

Se svými 350 technologiemi pokrývajícími všechny klíčové fáze čištění vody je Veolia v této oblasti celosvětově uznávaným klíčovým hráčem. Ať už se jedná o odstraňování nečistot nebo bakteriální dezinfekci, skupina je odborníkem na všechny technologie, které obce, města nebo výrobní závody potřebují k realizaci projektů dalšího využití odpadních vod. Recyklace je levnější než odsolování nebo přeprava pitné vody a představuje bezpečný a efektivní způsob zajištění vydatného zdroje vysoce kvalitní vody vhodné pro nejrůznější použití včetně spotřeby v domácnostech či zavlažování půdy.

Příklady z praxe 

V zahraničí...

  • V úpravně vody v hlavním městě Namibie Windhoeku se ve spolupráci s Veolií každý den přemění 21 000 metrů krychlových odpadní vody na pitnou vodu určenou k zásobování obyvatel. 
  • Ve francouzském městě Sainte-Maxime vybudovala Veolia zařízení pro recyklaci odpadní vody, která se následně využívá k zalévání městské zeleně.

V České republice...

  • Pivovar Čížová ve spolupráci s Veolií vyrobil spodně kvašený nefiltrovaný nepasterizovaný ležák ze superčisté recyklované vody. Toto pivo, které dostalo název ERKO, je v České republice úplným unikátem.  

2,5 %

podíl sladké vody na veškeré dostupné vodě planety

8

V současné době provozujeme celkem 8 zdrojů na biomasu

350

počet technologií pro čištění vody, které vyvinula a vlastní Veolia

Mnohostranná výkonnost dává vzniknout řešením s vysokým dopadem ve prospěch všech

Ekologická transformace znamená nesledovat jen a pouze ekonomickou a finanční výkonnost, nýbrž pracovat i na environmentální, společenské, obchodní a sociální rovině výkonnosti. Mnohostranná výkonnost znamená dosahovat dokonalé rovnováhy mezi všemi těmito faktory, které pro nás představují nedělitelný celek.

Naše výkonnost v sociální rovině 

Rozvoj odborné způsobilosti a schopností s vysokou přidanou hodnotu

 Naše výkonnost ve společenské rovině

Hospodářský a sociální rozvoj v regionech s nedostatkem vody

Naše environmentální výkonnost

Udržitelné hospodaření se sladkovodními zdroji; dekontaminace odpadních vod a ochrana přírodních prostředí; menší a energeticky méně náročné cykly; možná doplňková výroba energie a materiálů

Naše obchodní výkonnost

Řízení nákladů; kontinuita výroby; menší dopad na přírodní zdroje
 

Naše ekonomická a finanční výkonnost

Růst obratu a zvyšující se investiční kapacita
 

Naše další aktivity