Chytré řízení vody

Města a obce

Smart technologie postupně pronikají do všech sfér našeho života, nejinak je to i u dispečinků, které se starají o bezpečnou dodávku vody. Skupina Veolia provozuje vyspělé systémy pro řízení a provoz vodohospodářské infrastruktury. 

Naše řešení 

Chytré dispečinky skupiny Veolia zajišťují běžný provoz, ale i krizové řízení vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho). Dispečink je tvořen deseti různými informačními systémy a může zpracovávat tisíce údajů denně. Pracovníci dispečinku mají veškeré informace pro případné nouzové zásobování pitnou vodou, centrum umí řídit i využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regiony. Fungovat bude i v případě výpadku elektrického proudu. Tato smart centra zcela splňují kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu a jsou vybaveny i funkcí tzv. disaster recovery centra. Tedy záložním dispečinkem pro případ havárie nebo napadení dispečinku některé ze společností skupiny Veolia. 

Výhody pro naše zákazníky

V lokalitách, kde provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu (ale i v lokalitách, kde dodáváme dálkové teplo) jsme postupně instalovali chytré dispečinky. Našim smluvním partnerům z řad městských a obecních municipalit a jejich občanům tyto dispečinky přinášejí celou řadu nezanedbatelných výhod: 

  • Výrazná úspora nákladů, jak finančních, tak v rámci lidských zdrojů 
  • Snižování ztrát vody, které v mnoha lokalitách dosáhlo historického minima 
  • Zkrácení doby nutné pro opravy poruch na sítích
  • Zlepšení výkonnosti provozované infrastruktury, posílení preventivní údržby 
  • Snížení počtu chyb při odečtech 
  • Lepší rozhodování v kritických situacích a účelné nasazení zdrojů při záchraně lidských životů a ochraně svěřeného majetku
  • Rychlejší odstraňovaní poruch a možnost on-line komunikace  

Máte zájem o toto řešení?