Města a obce

Více než polovina světové populace žije v současné době ve městech. Městské zóny, které se neustále rozšiřují, již nyní spotřebovávají 60 % světové pitné vody a 75 % energie a jsou zodpovědné za 80 % emisí skleníkových plynů. Tyto ekologické problémy jsou nedílnou součástí urbanizace.

Budování ekologických sídlišť a chytrých, trvale udržitelných měst se stalo klíčovou prioritou. Nová velkoměsta zvyšují hustotu osídlení a stávají se komplexními s překvapivou rychlostí.

Služby vodohospodářského, energetického a odpadového managementu, které skupina Veolia nabízí, představují jedny z hlavních urbanistických a environmentálních výzev, kterým musí čelit představitelé měst a obcí.

Veolia považuje za velmi důležité, že přispívá ke snížení ekologické stopy měst, ke zvýšení jejich přitažlivost, a k zabezpečení kvality života, to vše bez jakýchkoli nepříznivých dopadů na efektivnost veřejných služeb.